Tillsalu/omplacering

Just nu har vi ingen hund som söker nytt hem.