Planerad valpkull

Vi har parat vår fina tik Kia (Agnwill’s Denina Darina) Valparna beräknas födas runt 26 april 2019

Både Kia och Vieni är höftledsröntgade med bästa resultat HD-grad A.

Det är två friska, vackra hundar med mycket trevligt och önskvärt temperament.

Agnwill’s Denina Darina
C.I.E, DK UCH, IE CH, Olympos vieni al Mio Carnevale